Giải câu 2 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ trang 86 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: Xung quanh danh từ trong cụm danh từ nói trên có những từ nào?

Trả lời:

Danh từ này có từ ba là từ chỉ số lượng đứng trước và ấy là chỉ từ đứng sau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status