Giải câu 2 – Cụm danh từ là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cụm danh từ là gì? (Trang 117 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Cụm danh từ trang 117 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2: So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

– túp lều / một túp lều

– một túp lều / một túp lều nát

– một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển.

Trả lời:

So sánh ý nghĩa của danh từ và cụm danh từ đã được mở rộng sau:

– túp lều / một túp lều: xác định được đơn vị

– một túp lều / một túp lều nát: biết thêm được tình trạng của lều

– một túp lều nát / một túp lều nát trên bờ biển: xác định được vị trí.

– Từ một danh từ, người ta thêm vào các từ ngữ phụ thuộc đứng trước và sau nó để mở rộng ý nghĩa.

– Càng mở rộng, ý nghĩa của danh từ càng cụ thể hơn.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status