Giải câu 2 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 2 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần văn) trang 122 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bổ sung vào bảng thống kê tác giả văn học địa phương mà em đã học ở lớp 8 (bài 14) những tác giả có sáng tác được công bố từ năm 1975 đến nay. Bảng thống kê gồm các mục: số thứ tự, họ tên, bút danh, những tác phẩm chính.

Trả lời:

STT Họ tên Bút danh Tác phẩm chính
1

2

3

4

5

Nguyễn Mạnh Khải

Vũ Hùng

Phan Thị Thanh Nhàn

Trần Việt Phương

Nguyễn Hữu Đạt

Nguyễn Khải

Tạ Vũ

Việt Phương

Hữu Đạt

Gặp gỡ cuối năm (1982), Thời gian của người (1985)…

Những cánh chim trời (1984)…

Nghiêng về anh (thơ, 1992), Hoa mặt trời(1978),…

Cửa đã mở (2008), Cát dưới chân người (2011)…

Phía sau giảng đường (1997), Dòng xoáy cuộc đời (2003)…Quái nhân (2015)…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status