Giải câu 2 – Cấu Tạo Của Cụm Động Từ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Cụm Động Từ (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Cụm Động Từ trang 148 – 150 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Tìm thêm những từ ngữ có thể làm phụ ngữ ở phần trước, phần sau cụm động từ. Cho biết những phụ ngữ ấy bổ sung cho động từ trung tâm những ý nghĩa gì.

Trả lời:

– Phần trước: cũng/ còn/ đang/ chưa
– Phần trung tâm: tìm
– Phần sau: được/ ngay/ câu trả lời
* Trong cụm động từ:
+ Các phụ ngữ ở phần trước bổ sung cho động từ các ý nghĩa: quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự; sự khuyến khích hoặc ngăn cản hành động; sự khẳng định hoặc phủ định hành động,…
+ Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng, hướng, địa điểm, thời gian, mục đích, nguyên nhân, phương tiện và cách thức hành động,…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status