Giải câu 2 – Cấp độ khái quát nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 2 – Cấp độ khái quát nghĩa của từ (Trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Vận dụng kiến thức về các kiểu cấu tạo từ tiếng Việt đã học ở lớp 6 và lớp 7 để điền các từ ngữ thích hợp vào các ô trống trong sơ đồ sau. Giải thích nghĩa của những từ ngữ đó theo cách dùng từ ngữ nghĩa rộng để giải thích nghĩa của từ ngữ nghĩa hẹp. Chẳng hạn: từ đơn là từ có một tiếng. (Để giải thích nghĩa của từ đơn phải dùng một cụm từ trong đó có từ là từ có nghĩa rộng so với từ đơn.)

Trả lời:

Giai cau 2 – cap do khai quat nghia cua tu (trang 126 sgk ngu van 9 tap 1)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status