Giải câu 2 – Cách viết biên bản (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Cách viết biên bản (trang 126 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Biên bản trang 123 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Phần nội dung biên bản gồm những mục gì? Nhận xét cách ghi những nội dung này trong biên bản. Tính chính xác, cụ thể của biên bản có giá trị như thế nào?

Trả lời:

– Nội dung của biên bản: trình bày diễn biến và kết quả sự việc.

– Tính chính xác cụ thể của phần nội dung là phần quan trọng đem lại tính khách quan cho biên bản.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status