Giải câu 2 – Các phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Các phương châm hội thoại (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 190, 191 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Hãy kể một tình huống giao tiếp trong đó có một hoặc một số phương châm hội thoại nào đó không được tuân thủ.

Trả lời:

Tình huống ví dụ:

Trong giờ địa lý, thầy giáo hỏi một học sinh đang mải nhìn qua cửa sổ:

– Em cho thầy biết sóng là gì?

Học sinh trả lời:

–  Thưa thầy, Sóng là bài thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh ạ.

=> Vi phạm phương châm về chất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status