Giải câu 2 – Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong các đoạn trích sau đây, những câu nào là câu cầu khiến? Chúng được dùng để làm gì?

a) Đứa con gái lớn gồng đôi thúng không bước vào. Ông cất tiếng hỏi:

– Ở ngoài ấy làm gì mà lâu thế mày?
Không để đứa con kịp trả lời, ông lão nhỏm dậy vơ lấy cái nón:

– Ở nhà trông em nhá! Đừng có đi đâu đấy.

(Kim Lân, Làng)

b) Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:

– Thì má cứ kêu đi.
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp doạ đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:

– Vô ăn cơm!
Anh sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:

– Cơm chín rồi!
Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo:

– Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Anh quay lại nhìn con vừa khe khẽ lắc đầu vừa cười.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

Trả lời:

a) – Ở nhà trông em nhá! (ra lệnh)

– Đừng có đi đâu đấy. (ra lệnh)

b) – Thì má cứ kêu đi. (yêu cầu)

– Vô ăn cơm! (yêu cầu)

– Cơm chín rồi! (yêu cầu – vốn là câu trần thuật được dùng gián tiếp làm câu cầu khiến).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status