Giải câu 2 – Biến Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Biến Đổi Câu (Trang 149 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong các đoạn trích sau đây (Trích từ truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê), những câu nào vốn là một bộ phận của câu đứng trước được tách ra? Theo em, tác giả tách câu như vậy để làm gì?

a) Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn. Và làm việc có khi suốt đêm.

b) Thế là tối lại ra đường luôn. Thường xuyên.

c) Vỏ quả bom nóng. Một dấu hiệu chẳng lành.

Trả lời:

Các câu vốn là bộ phận của câu đứng trước được tách ra:

– Và làm việc có khi suốt đêm.

– Thường xuyên.

– Một dấu hiệu chẳng lành.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status