Giải câu 1 – Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.

Trả lời:

– Từ nhiều nghĩa là từ có hai nghĩa trở lên trong đó có nghĩa gốc và nghĩa chuyển (nghĩa đen, nghĩa bóng).

– Hiện tượng chuyển nghĩa của từ: là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ để tạo ra những từ nhiều nghĩa trong đó có nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện đầu tiên là cơ sở để hình thành các nghĩa khác nhau. Nghĩa chuyển hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status