Giải câu 1 – Từ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Từ mượn (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ mượn.

Trả lời:

Từ mượn là những từ mượn ngôn ngữ nước ngoài.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status