Giải câu 1 – Từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Từ là gì (Trang 13 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ và cấu tạo từ tiếng việt trang 13 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Soan bai - Tu va cau tao tu tieng viet - Cau 1 Trang 13 SGK

Câu 1: Lập danh sách các từ và các tiếng trong các câu sau:

Thần / dạy / dân / cách / trồng trọt, / chăn nuôi / và / cách / ăn ở.

Trả lời:

Các dấu gạch chéo là dấu hiệu lưu ý về ranh giới giữa các từ. Như vậy, có từ chỉ gồm một tiếng, có từ lại gồm hai tiếng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status