Giải câu 1 – Từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Từ Hán Việt (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ Hán Việt.

Trả lời:

Từ Hán Việt là những từ gốc Hán Việt nhưng được Việt hóa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status