Giải câu 1 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Từ đồng nghĩa (Trang 125 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ đồng nghĩa.

Trả lời:

Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status