Giải câu 1 – Từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Từ đồng âm (Trang 124 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ đồng âm. Phân biệt hiện tượng từ nhiều nghĩa với hiện tượng từ đồng âm.

Trả lời:

Từ đồng âm là những từ có ý nghĩ giống nhau về âm thanh nhưng khác về nghĩa, giữa chúng không liên quan gì tới nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status