Giải câu 1 – Từ đơn và từ phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Từ đơn và từ phức (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức. Phân biệt các loại từ phức.

Trả lời:

– Từ đơn là từ do một tiếng có nghĩa tạo thành.

– Từ phức là từ do hai hay nhiều tiếng tạo thành.

+ Từ ghép là từ ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau.

+ Từ láy là từ có sự hòa phối âm thanh giữa các tiếng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status