Giải câu 1 – Từ đơn từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Từ đơn từ phức (Trang 13 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ và cấu tạo từ tiếng việt trang 13 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Điền các từ vào bảng phân loại:

Giai cau 1 - Tu don tu phuc (Trang 13 SGK ngu van 6 tap 1)

Trả lời:

Giai cau 1 - Tu don tu phuc (Trang 13 SGK ngu van 6 tap 1) - Tra loi

– Từ đơn là từ chỉ gồm một tiếng;
– Từ phức là từ gồm ít nhất hai tiếng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status