Giải câu 1 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Trau dồi vốn từ (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại các hình thức trau dồi vốn từ.

Trả lời:

Các hình thức trau dồi vốn từ:

– Nắm bắt nghĩa của từ và cách dùng từ.

– Tìm hiểu thêm những từ ngữ mới.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status