Giải câu 1 Bài 18 Trang 68 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 1 Trang 68 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Đề bài câu 1 Trang 68 SGK GDCD lớp 9:

Hãy nêu ví dụ và phân tích nhận định : Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là điều kiện để phát triển của mỗi cá nhân và xã hội.

Lời giải câu 1 Trang 68 SGK GDCD lớp 9:

Học sinh có thể lấy ví dụ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng lao động Nguyễn Hải Thoại

Phân tích:

– Tấm gương đó thể hiện sự tự trọng, tự tin, biết chăm lo giúp đỡ người lấy lợi ích của mọi người làm mục tiêu phấn đấu.

– Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo

– Tự giác giữ gìn gia đình, bảo vệ môi trường.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status