Giải câu 1 – (Trang 121 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 121 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản văn học trang 117 – 123 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy nêu những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học.

Trả lời:

Những tiêu chí chủ yếu của văn bản văn học

– Văn bản văn học đi sâu phản ánh hiện thực khách quan và khám phá thế giới tình cảm và tư tưởng, thỏa mãn nhu cầu thẩm mĩ của con người.

– Văn bản văn học xây dựng bằng ngôn từ nghệ thuật, có hình tượng, có tính thẩm mĩ cao.

– Mỗi văn bản văn học thuộc về một thể loại nhất định và theo những quy ước, cách thức của thể loại đó.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status