Giải câu 1 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng trang 116 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Vì sao cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng?

Trả lời:

Cô Mắt, Cậu Chân, cậu Tay, bác Tai so bì với lão Miệng vì đến một ngày nọ, họ nhận thấy rằng họ phải “làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không’.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status