Giải câu 1 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội (Trang 136 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm thuật ngữ và biệt ngữ xã hội.

Trả lời:

– Thuật ngữ là những từ biểu thị khái niệm khoa học – kĩ thuật, dùng trong văn bản khoa học – công nghệ.

– Biệt ngữ xã hội là những từ dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status