Giải câu 1 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Sự phát triển của từ vựng (Trang 135 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 135 – 136 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại các cách phát triển của từ vựng. Vận dụng kiến thức đã học để điền nội dung thích hợp vào các ô trống theo sơ đồ sau:

Trả lời:

Cách phát triển từ vựng:

– Phát triển về nghĩa.

– Phát triển về số lượng từ ngữ:

+ Tạo từ ngữ mới

+ Vay mượn tiếng nước ngoài.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status