Giải câu 1 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Nghĩa của từ (Trang 123 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng trang 122 – 126 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm nghĩa của từ.

Trả lời:

Nghĩa của từ là nội dung mà từ biểu thị (sự vật, hoạt động, tính chất…).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status