Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 98 – 99 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 98 – 99 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Thứ tự kể trong văn tự sự trang 98 – 99 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Đọc câu chuyện trong bài tập 1, và trả lời câu hỏi:

Câu chuyện được kể theo thứ tự nào? Chuyện kể theo ngôi nào? Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò như thế nào trong câu chuyện?

Trả lời:

– Thứ tự kể của chuyện: kể ngược, theo dòng hồi tưởng của nhân vật.

– Ngôi kể: Ngôi thứ nhất.

– Yếu tố hồi tưởng đóng vai trò làm chất keo kết dính, xâu chuỗi các sự việc quá khứ, hiện tại thống nhất với nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status