Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập Động Từ (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Động Từ trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới. Cho biết các động từ ấy thuộc những loại nào.

Trả lời:

Tìm và phân loại động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới.

Động từ chỉ hoạt động: may, mặc, đem, đi, hỏi, chạy, giơ, bảo,…

Động từ chỉ trạng thái: thấy, tức tối, tất tưởi, …

Động từ tình thái: đem, hay, …

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status