Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 139 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Nghị luận trong văn bản tự sự trang 137 – 139 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Lời văn trong đoạn trích Lão Hạc ở mục I.1 là lời của ai? Người ấy đang thuyết phục ai? Thuyết phục điều gì?

Trả lời:

Trong đoạn trích Lão Hạc nêu trên, đó là lời của ông giáo, ông giáo đối thoại với chính mình, thuyết phục chính mình, rằng vợ mình không ác để “chỉ buồn chứ không nỡ giận”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status