Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 131 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Đồng chí trang 128 – 131 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Học thuộc lòng bài thơ.

Trả lời:

Các bạn hãy học thuộc lòng bài thơ đồng chí.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status