Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 129 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Số từ và lượng từ trang 128 – 130 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của các số từ ấy:

Không ngủ được

Một canh… hai canh… lại ba canh(a),

Trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành;

Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt,

Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh.

(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

+ Số từ chỉ số lượng: một canh, hai canh, ba canh, năm cánh.

+ Số từ chỉ thứ tự: canh bốn, canh năm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status