Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 10 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại trang 10 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Vận dụng phương châm về lượng để phân tích lỗi trong những câu sau:

a) Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà.

b) Én là một loài chim có hai cánh.

Trả lời:

Các câu sau vi phạm phương châm về lượng như thế nào?

a) Trâu là một loài gia súc nuôi ở nhà. Câu này thừa “nuôi ở nhà” bởi vì từ “gia súc” đã hàm chứa “thú nuôi trong nhà”.

b) Én là một loài chim có hai cánh. Câu này thừa tổ hợp từ “có hai cánh” vì tất cả các loài chim đều có hai cánh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status