Giải câu 1 – Luyện tập tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự (Trang 49 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự trang 48 – 49 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1

Đề bài:

Bài 1. Hãy ghi vào giấy dàn ý em sẽ viết theo yêu cầu của đề tập làm văn trên ?

Trả lời:

Lập dàn ý đề văn: Kể lại truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”.

1. Mở bài:

– Vua Hùng kén rể cho con gái

– Sơn Tinh và Thủy Tinh đến cầu hôn

2. Thân bài:

– Giới thiệu tài năng của hai vị thần

– Vua Hùng ra sính lễ

– Sơn Tinh đến trước lấy được Mỵ Nương

– Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh

– Kết quả Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh thua

3. Kết bài: Hằng năm Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thất bại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status