Giải câu 1 – Lượng từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Lượng từ (Trang 128 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Số từ và lượng từ trang 128 – 130 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Nghĩa của các từ in đậm trong những câu dưới đây có gì giống và khác nghĩa của số từ?

[…] Các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.

(Thạch Sanh)

Trả lời:

Các cụm danh từ là:

các hoàng tử

những kẻ thua trận

cả mấy vạn tướng lĩnh

Các từ in đậm trên là lượng từ, chúng giống với số từ ở vị trí cùng đứng trước danh từ, khác với số từ ở ý nghĩa:

+ Số từ chỉ số lượng hoặc thứ tự của sự vật;

+ Lượng từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status