Giải câu 1 – Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) trang 138 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1.

Hãy xác định kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật trong số các câu sau (không xét câu đặt trong ngoặc vuông):

a) – U nó không được thế! (Ngô Tất Tố)

b) Người ta đánh mình không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội. (Ngô Tất Tố)

c) – Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? (Tô Hoài)

d) – Này, em không để chúng nó yên được à? (Tạ Duy Anh)

e) – Các em đừng khóc. (Thanh Tịnh).

g) – Ha ha! [Một lưỡi gươm!] (Sự tích Hồ Gươm)

h) Làng tôi ở vốn làm nghề chày lưới
Nước bao vây, cách biển nửa ngày sông. (Tế Hanh)

Trả lời:

– Kiểu câu cầu khiến: câu a và e

– Kiểu câu trần thuật: b và h

– Kiểu câu cảm thán: g

– Kiểu câu nghi vấn: c và d

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status