Giải câu 1 – Hoạt động của chỉ từ trong câu (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Hoạt động của chỉ từ trong câu (Trang 137 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chỉ từ trang 136 – 139 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Trong các câu đã dẫn ở phần I, chỉ từ đảm nhiệm chức vụ gì?

Trả lời:

Các chỉ từ nọ, kia, ấy… làm nhiệm vụ phụ ngữ sau của cụm danh từ, cùng với danh từ và phụ ngữ trước lập thành một cụm danh từ: viên quan ấy, một cánh đồng làng kia, hai cha con nhà nọ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status