Giải câu 1 – Dùng từ không đúng nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Dùng từ không đúng nghĩa (Trang 75 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) trang 75, 76 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Chỉ ra các lỗi dùng từ trong những câu sau:

a) Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với năm học cũ, lớp 6B đã tiến bộ vượt bậc.

b) Trong cuộc họp lớp, Lan đã được các bạn nhất trí đề bạt làm lớp trưởng.

c) Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã được tận mắt chứng thực cảnh nhà tan cửa nát của những người nông dân.

Trả lời:

Các câu văn mắc lỗi dùng từ sai nghĩa là:

a) yếu điểm.

b) đề bạt.

c) chứng thực.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status