Giải câu 1 – Đặc điểm của động từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Động Từ (Trang 146 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Động Từ trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Tìm động từ trong những câu dưới đây:
a) Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.

(Em bé thông minh)

b) Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo. […] Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương.

(Bánh chưng, bánh giầy)

c) Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
– Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá “tươi”?

(Treo biển)

Trả lời:

Các động từ:

a. đi, đến, ra, hỏi

b. lấy, làm, lễ

c. treo, có, xem, cười, bảo, bán, phải, đề

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status