Giải câu 1 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Đặc điểm của danh từ (Trang 86 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Danh từ trang 86 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Dựa vào những kiến thức đã học ở bậc Tiểu học, hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in đậm dưới đây:

Vua sai ban cho làng ấy ba thúng gạo nếp với ba con trâu đực, ra lệnh phải nuôi làm sao cho ba con trâu ấy đẻ thành chín con […].

(Em bé thông minh)

Trả lời:

Trong cụm từ in đậm: ba con trâu có các danh từ: con trâu hoặc trâu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status