Giải câu 1 – Cụm Động Từ Là Gì ? (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Cụm Động Từ (Trang 148 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Cụm Động Từ trang 148 – 150 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?

Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người. (in đậm từ: đã, nhiều nơi, cũng, những câu đố oái oăm để hỏi mọi người).

(Em bé thông minh)

Trả lời:

Các từ ngữ in đậm là phụ ngữ của các động từ đi, ra:

đã, nhiều nơi bổ sung ý nghĩa cho động từ đi

cũng, những câu đố oái oăm để hỏi mọi người bổ sung ý nghĩa cho động từ ra

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status