Giải câu 1 – Cụm danh từ là gì? (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Cụm danh từ là gì? (Trang 116 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Cụm danh từ trang 116 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Các từ ngữ được in đậm dưới dây bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?

Ngày xưa, có hai vợ chồng ông lão đánh cá ở với nhau trong một túp lều nát trên bờ biển.

Trả lời:

Những từ in đậm bổ nghĩa trong câu:

– Xưa: bổ nghĩa cho ngày.

– Hai: bổ nghĩa cho có, hai vợ chồng.

– Ông lão đánh cá: bổ nghĩa cho vợ chồng.

– Một: bồ nghĩa cho túp lều.

– Nát trên bờ biển: bổ nghĩa cho túp lều.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status