Giải câu 1 – Chức năng của tình thái từ (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Chức năng của tình thái từ (Trang 80 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Tình thái từ trang 80 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1: Trong các ví dụ (a), (b) và (c), nếu bỏ các từ in đậm thì ý nghĩa của câu có gì thay đổi?

Trả lời:

Các ví dụ (a), (b), (c) khi bỏ các từ in đậm thì câu sẽ mất đi sắc thái riêng của nó.

Ví dụ (a) bỏ từ à thì câu chỉ còn là câu tường thuật chứ không còn là câu nghi vấn nữa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status