Giải câu 1 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 – Chuẩn bị ở nhà (Trang 122 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Chương trình địa phương (phần văn) trang 122 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Tìm đọc các sách, báo, tạp chí văn nghệ địa phương để nắm được những tác giả người địa phương và những tác phẩm viết về địa phương (tỉnh, thành phố quê em hay nơi em đang sinh sống).

Trả lời:

Những tác giả người Hà Nội và những tác phẩm viết về Hà Nội :

– Tác giả : Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Thế Lữ, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Bằng…

– Tác phẩm : Hà Nội trong cơn lốc (Vũ Bằng), Hà Nội và hai ta (Thơ, Tế Hanh), Chuyện cũ Hà Nội (truyện tư liệu, Tô Hoài), Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi (bút ký, Nguyễn Tuân)…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status