Giải câu 1 – Cách làm văn bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Cách làm văn bản thông báo (Trang 142 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản thông báo trang 140 – 143 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1.

Tình huống cần làm văn bản thông báo

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào phải viết thông báo, ai thông báo và thông báo cho ai?

a) Một học sinh bị mất chiếc xe đạp, muốn báo cáo với công an.

b) Sắp tới, Nhà trường sẽ tổ chức đợt tổng vệ sinh trong toàn trường để góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

c) Gần cuối năm học, Ban chỉ huy liên đội TNTP Hồ Chí Minh muốn triệu tập các Ban chỉ huy đội để bàn về việc tổng kết hoạt động của liên đội trong năm học này.

Trả lời:

Tình huống cần làm thông báo

a) Việc học sinh mất xe đạp phải làm Tường trình với công an

b) Tổ chức đợt tổng vệ sinh trong toàn trường phải viết Thông báo

c) Tình huống này cũng cần có Thông báo

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status