Giải câu 1 – Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp (Trang 190 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 190, 191 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Ôn lại sự phân biệt giữa cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

Trả lời:

– Dẫn trực tiếp: nhắc lại nguyên vẹn lời hay ý của của người hoặc nhân vật. Dùng dấu hai chấm để ngăn cách phần được dẫn, thường kèm thêm dấu ngoặc kép.

– Dẫn gián tiếp: Nhắc lại lời hay ý của nhân vật, có điều chỉnh theo kiểu thuật lại, không giữ nguyên vẹn. Không dùng dấu hai chấm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status