Giải câu 1 – Các loại động từ chính (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Động Từ (Trang 147 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Động Từ trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Xếp các động từ sau vào bảng phân loại ở bên dưới: buồn, chạy, cười, dám, đau, đi, định, đọc, đứng, gãy, ghét, hỏi, ngồi, nhức, nứt, toan, vui, yêu.
BẢNG PHÂN LOẠI
* Trả lời câu hỏi Làm gì?
+ Thường đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau:
+ Không đòi hỏi động từ khác đi kèm phiá sau:
* Trả lời các câu hỏi Làm sao? Thế nào?
+ Thường đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau:
+ Không đòi hỏi động từ khác đi kèm phiá sau:

Trả lời:

Soan bai dong tu sgk ngu van 6 tap 1 hinh anh 1

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status