Giải bài thực hành 38 trang 112, 113 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài thực hành 38 Trang 112, 113 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn.

Đề bài thực hành 38 Trang 112, 113 SGK Sinh học 9:

Giáo viên kiểm tra xem học sinh thao tác có đúng không kết hợp với phát vấn để kiểm tra.

Lời giải bài tập thực hành 38 Trang 112, 113 SGK Sinh học lớp 9:

Các bước lai lúa bằng phương pháp cắt vỏ trấu:

– Cắt vỏ trấu để lộ rõ nhị đực.

– Dùng kẹp để rút bỏ nhị đực (khử nhị đực).

– Sau khi khử nhị đực, bao bông lúa để lai bằng giấy kính mờ, có ghi lại ngày lai và tên của người thực hiện.

– Nhẹ tay nâng bông lúa chưa cắt nhị và lắc nhẹ lên bông lúa đã khử nhị đực (sau khi đã bỏ bao giấy kính mờ).

– Bao bông lúa đã được lai bằng giấy kính mờ và buộc thẻ có ghi ngày tháng, người thực hiện, công thức lai.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status