Giải bài thực hành 20 trang 81 – 82 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài thực hành 20 Trang 81 – 82 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành.

Lời giải bài tập thực hành 20 Trang 81 – 82 SGK Sinh học lớp 10:

1. Quan sát tiêu bản rễ hành:

giai bai thuc hanh 20 trang 81 - 82 sgk sinh hoc lop 10

 2. Nhận biết các kì của quá trình nguyên phân:

+ Kì đầu:

– NST kép co ngắn, đóng xoắn

– Màng nhân, nhân con biến mất

– Trung tử tiến về hai cực của tế bào, thoi tơ vô sắc dần hình thành

+ Kì giữa:

– Thoi tơ vô sắc hình thành

– NST kép tập trung thành một hàng dọc trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

+ Kì sau:

– Hai cromatit của NST kép tách nhau ở tâm động, dần di chuyển về 2 cực của tế bào.

+ Kì cuối:

– NST đơn dãn xoắn

– Màng nhân, nhân con xuất hiện

– Kết thúc kì cuối cũng là hoàn thành quá trình phân chia vật chất di truyền

 3. Câu hỏi thu hoạch:

Tại sao cùng một kì nào đó của nguyên phân trên tiêu bản lại có thể trông rất khác nhau?

Trả lời:

Mặc dù cùng là 1 kì của quá trình nguyên phân nhưng trên các tiêu bản vẫn có sự khác biệt là do:

– Góc độ quan sát khác nhau.

– Mỗi kì đều diễn ra trong một khoảng thời gian. Vì vậy, khi làm tiêu bản ta có thể bắt được những hình ảnh ở những thời điểm khác nhau của cùng một kì.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status