Giải bài thực hành 15 trang 60 – 62 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài thực hành 15 Trang 60 – 62 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim.

Lời giải bài tập thực hành 15 Trang 60 – 62 SGK Sinh học lớp 10:

I. Thí nghiệm với enzim catalaza

1. Lát khoai tây sống ở nhiệt độ phòng thí nghiệm và lát khoai tây chín có sự khác nhau về lượng khí thoát ra vì: trong lát khoai tây sống có chứa enzim catalaza, còn lát khoai tây chín enzim đã bị biến tính và bất hoạt do được đun ở nhiệt độ cao.

2. Cơ chất của enzim catalaza là H2O2

3. Sản phẩm tạo thành sau phản ứng có enzim catalaza xúc tác là: O2 và H2O

4. Nhiệt độ thấp làm giảm hoạt tính của enzim

Kết quả

Lát khoai tây sống: sủi nhiều bọt trắng → Chứa nhiều enzim catalaza.

Lát khoai tây chín: không có bọt → không còn enzim catalaza do đã bị phá hủy bởi nhiệt độ cao.

Lát khoai tây ngâm lạnh: sủi ít bọt trắng → hoạt tính catalaza giảm trong điều kiện nhiệt độ thấp.

II. Thí nghiệm sử dụng enzim trong quả dứa tươi để tách chiết ADN

Giải thích

1. Cho nước rửa chén vào dịch nghiền tế bào gan nhằm mục đích: Phá vỡ màng sinh chất của tế bào vì màng có bản chất là lipit.

2. Dùng enzim trong quả dứa nhằm mục đích: trong quả dứa có enzim prôtêaza có khả năng phân hủy prôtêin do đó sẽ giải phóng ADN ra khỏi prôtêin.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status