Giải bài tập Trang 15 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài tập Trang 15 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa.

Đề bài tập Trang 15 SGK Sinh học 6:

Hãy ghi tên những cây có hoa và cây không có hoa mà em đã quan sát được vào bảng sau:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1
2
3
4
5
6

Lời giải bài tập Trang 15 SGK Sinh học lớp 6:

STT Cây có hoa Cây không có hoa
1 Cây đào Cây thông
2 Cây mai Cây tơ hồng
3 Cây chuối Cây rêu
4 Cây hoa giấy Cây vạn tuế
5 Cây bàng Cây dương xỉ
6 Cây phượng vĩ Cây thông đất

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status