Giải bài C9 Trang 67 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 67 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt.

Đề bài C9 Trang 67 SGK Vật lý lớp 6:

Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không ? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng ? Tại sao ?

Lời giải câu C9 Trang 67 SGK Vật lý lớp 6:

Băng kép đang thẳng, nếu làm cho lạnh đi thì nó bị cong về phía thanh đồng. Vì đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thanh thép nên thanh đồng có chiều dài nhỏ hơn thanh thép, do đó chúng phải cong lại thành vòng cung và thanh thép có chiều dài lớn hơn nên nằm phía ngoài vòng cung.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status