Giải bài C9 Trang 64 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài C9 Trang 64 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí.

Đề bài C9 Trang 64 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai C9 Trang 64 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu C9 Trang 64 SGK Vật lý lớp 6:

+ Khi thời tiết nóng lên, không khí trong bình cầu cũng nóng lên, nở ra đẩy mực nước trong ống thuỷ tinh xuống dưới.

+ Khi thời tiết lạnh đi, không khí trong bình cầu cũng lạnh đi, co lại dẫn đến mức nước trong ống thuỷ tinh khi đó dâng lên.

Như vậy nếu gắn vào ống thuỷ tinh một băng giấy có chia vạch, thì có thể biết được lúc nào mức nước hạ xuống, dâng lên, tức là khi nào trời nóng, trời lạnh.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status